โรงเรียนวิเชียรชม
 
 

  • การจัดการกิจกรรมเนื่องโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙  (อ่าน : 212)

  • สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙  (อ่าน : 94)

  • ค่านิยม ๑๒ ประการ  (อ่าน : 13268)
 
อ่านทั้งหมด
โครงการการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ในประเทศ/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน : 32)
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ความท้าทายสู่ศตวรรษที่ ๒๑ (อ่าน : 90)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน : 151)
กิจกรรมตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ (อ่าน : 179)
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มชั้น ป.5 (อ่าน : 13210)
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อรองรับนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ กลุ่มชั้น ป.3 (อ่าน : 12760)
ดูทั้งหมด
วีดิโอสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙
Amazing English 2015-11-16
วีดิโอแนะนำคุณครูเกษียณอายุราชการ ปี 2558
more..
    ไม่มีข่าวใหม่

อ่านทั้งหมด
การรับนักเรียนโดยมีเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 349)
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ด้านความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 2559 (อ่าน : 315)
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา หลักสูตร English Program 2559 (อ่าน : 383)
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) 2559 (อ่าน : 669)
การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 2) (อ่าน : 615)
อ่านทั้งหมด -->
    ไม่มีข่าวใหม่
more..
คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษ
นโยบาย สพป.สงขลา เขต ๑
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญเดือนมีนาคม55
ข่าวสาร/เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารงานบุคคล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๖๒) เครือข่ายเมืองเลก้าวหน้า
วารสารออนไลน์
ดาวน์โหลด กำหนดการหลักสูตรมาตรฐานสากล 20-25 ตค.55 กาฬสินธุ์
หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกเด็กดีศรีวิเชียรชม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลทำบัตรนักเรียน(สำหรับครูประจำชั้น)
ส่วนประกอบของการรายงานโครงการ
คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปี 2559
     

      กุมภาพันธ์ 2559      
       
อา์พฤ
31 1 2 3 4 5 6
78 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 2912345
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
 
เว็บไซต์เก่าโรงเรียนวิเชียรชม
หลักสูตรออนไลน์
ระบบจัดการเว็บไซต์
   Link ทั่วไป
  Username :
  Password :
 
   l ลงทะเีบียน l
 
 
 
ติดต่อโรงเรียน Tel. 074-311551 E-mail : wccschool.sk@gmail.com
   จำนวนผู้เข้าชม  
: 420561 ครั้ง