โรงเรียนวิเชียรชม
 
 

  • ค่านิยม ๑๒ ประการ  (อ่าน : 305)
 
อ่านทั้งหมด
กิจกรรมเดินทางไกลกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (อ่าน : 35)
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มชั้น ป.5 (อ่าน : 114)
โครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (อ่าน : 115)
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อรองรับนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ กลุ่มชั้น ป.3 (อ่าน : 105)
สพป.สข.1 จัดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เเละธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี โรงเรียนวิเชียรชม (อ่าน : 145)
โรงเรียนวิเชียรชมให้การต้อนรับท่านวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน : 115)
ดูทั้งหมด
MV.วิเชียรชมร่วมใจพรุ่งนี้ต้องดีกว่า
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
English for teacher level 6
more..
    ไม่มีข่าวใหม่

อ่านทั้งหมด
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2558 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (EP.) (อ่าน : 143)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (รอบ2) (อ่าน : 285)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 554)
ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (ฉบับเเก้ไขปรับปรุง) (อ่าน : 769)
ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ English Program (EP.) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2558 (ฉบับเเก้ไขปรับปรุง) (อ่าน : 546)
อ่านทั้งหมด -->
    ไม่มีข่าวใหม่
more..
คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษ
นโยบาย สพป.สงขลา เขต ๑
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญเดือนมีนาคม55
ข่าวสารจากกลุ่มบริหารบุคคล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๖๒) เครือข่ายเมืองเลก้าวหน้า
วารสารออนไลน์
ดาวน์โหลด กำหนดการหลักสูตรมาตรฐานสากล 20-25 ตค.55 กาฬสินธุ์
หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกเด็กดีศรีวิเชียรชม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลทำบัตรนักเรียน(สำหรับครูประจำชั้น)
ส่วนประกอบของการรายงานโครงการ
คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
     

      มีนาคม 2558      
       
อา์พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 311234
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
 
เว็บไซต์เก่าโรงเรียนวิเชียรชม
หลักสูตรออนไลน์
ระบบจัดการเว็บไซต์
   Link ทั่วไป
  Username :
  Password :
 
   l ลงทะเีบียน l
 
 
 
ติดต่อโรงเรียน Tel. 074-311551 E-mail : wccschool.sk@gmail.com
   จำนวนผู้เข้าชม  
: 325543 ครั้ง