โรงเรียนวิเชียรชม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน : 113)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน : 118)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน : 154)
ประกาศผลการรับนักเรียนโดยมีเงื่อนไขพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) (อ่าน : 7747)
ประกาศผลการรับนักเรียนโดยมีเงื่อนไขพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) (อ่าน : 288)
ประกาศผลการรับนักเรียนโดยมีเงื่อนไขพิเศษระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ) ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) (อ่าน : 670)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ( เงื่อนไขพิเศษ ) (อ่าน : 701)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (จับฉลาก) (อ่าน : 624)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 479)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (จับฉลาก) (อ่าน : 583)
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เงื่อนไขพิเศษ) (อ่าน : 1006)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ีมีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 576)
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนตามโครงการรับนักเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจำปี 2560 (อ่าน : 742)
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) (อ่าน : 1056)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 1464)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 533)
ประกาศ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิเชียรชม (อ่าน : 4203)
ประกาศสอบราคาอาคารเรียนแบบพิเศษ (อ่าน : 157)
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (อ่าน : 235)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (อ่าน : 166) 
ติดต่อโรงเรียน Tel. 074-311551 E-mail : wccschool.sk@gmail.com
   จำนวนผู้เข้าชม  
: 567966 ครั้ง