โรงเรียนวิเชียรชม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน : 25)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน : 24)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน : 28)
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน : 146)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน : 140)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน : 178)
ประกาศผลการรับนักเรียนโดยมีเงื่อนไขพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) (อ่าน : 38474)
ประกาศผลการรับนักเรียนโดยมีเงื่อนไขพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) (อ่าน : 445)
ประกาศผลการรับนักเรียนโดยมีเงื่อนไขพิเศษระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ) ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) (อ่าน : 12476)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ( เงื่อนไขพิเศษ ) (อ่าน : 733)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (จับฉลาก) (อ่าน : 722)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 515)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (จับฉลาก) (อ่าน : 608)
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เงื่อนไขพิเศษ) (อ่าน : 1044)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ีมีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 629)
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนตามโครงการรับนักเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจำปี 2560 (อ่าน : 2804)
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) (อ่าน : 3367)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 2548)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 593)
ประกาศ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิเชียรชม (อ่าน : 5613) 
ติดต่อโรงเรียน Tel. 074-311551 E-mail : wccschool.sk@gmail.com
   จำนวนผู้เข้าชม  
: 589444 ครั้ง