โรงเรียนวิเชียรชม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศยกเลิก เรื่อง การรับนักเรียนเข้าในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (English Program : EP) ประเภทโควตาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน : 70)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน : 147)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน : 56)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน : 82)
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน : 174)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน : 176)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน : 208)
ประกาศผลการรับนักเรียนโดยมีเงื่อนไขพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) (อ่าน : 38791)
ประกาศผลการรับนักเรียนโดยมีเงื่อนไขพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) (อ่าน : 3520)
ประกาศผลการรับนักเรียนโดยมีเงื่อนไขพิเศษระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ) ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) (อ่าน : 17298)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ( เงื่อนไขพิเศษ ) (อ่าน : 834)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (จับฉลาก) (อ่าน : 4232)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 600)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (จับฉลาก) (อ่าน : 708)
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เงื่อนไขพิเศษ) (อ่าน : 13679)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ีมีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 722)
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนตามโครงการรับนักเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจำปี 2560 (อ่าน : 7700)
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) (อ่าน : 4271)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 5895)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 708) 
ติดต่อโรงเรียน Tel. 074-311551 E-mail : wccschool.sk@gmail.com
   จำนวนผู้เข้าชม  
: 616754 ครั้ง