โรงเรียนวิเชียรชม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเรียน มอก.๑๔๙๔-๒๕๔๑ เก้าอี้เรียน มอก.๑๔๙๕-๒๕๔๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน : 25)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน : 18)
ประกาศยกเลิก เรื่อง การรับนักเรียนเข้าในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (English Program : EP) ประเภทโควตาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน : 219)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน : 193)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน : 90)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน : 147)
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน : 197)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน : 200)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน : 234)
ประกาศผลการรับนักเรียนโดยมีเงื่อนไขพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) (อ่าน : 38949)
ประกาศผลการรับนักเรียนโดยมีเงื่อนไขพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) (อ่าน : 4772)
ประกาศผลการรับนักเรียนโดยมีเงื่อนไขพิเศษระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ) ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) (อ่าน : 18529)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ( เงื่อนไขพิเศษ ) (อ่าน : 3411)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (จับฉลาก) (อ่าน : 5622)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 867)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (จับฉลาก) (อ่าน : 1485)
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เงื่อนไขพิเศษ) (อ่าน : 53001)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ีมีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 2487)
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนตามโครงการรับนักเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจำปี 2560 (อ่าน : 9014)
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) (อ่าน : 4393) 
ติดต่อโรงเรียน Tel. 074-311551 E-mail : wccschool.sk@gmail.com
   จำนวนผู้เข้าชม  
: 637734 ครั้ง