โรงเรียนวิเชียรชม
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม


กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน : 29)
ศิษย์เก่าโรงเรียนวิเชียรชมมอบอุปกรณ์กีฬาให้น้อง ๆ (อ่าน : 37)
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน : 130)
บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน : 1986)
บรรยากาศการจับฉลากนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 421)
บรรยากาศการจับฉลากเข้าเรียนชั้น อนุบาล 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 589)
กิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน (E.P. Open House ) ประจำปี 2560 (อ่าน : 578)
กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวิเชียรชม (อ่าน : 438)
กิจกรรมตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ (อ่าน : 475)
สภานักเรียนไทย ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม (อ่าน : 255)
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงพูนสุข ประธานราษฏร์นิกร ปรีชาพานิช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน : 3283)
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน : 2601)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 (อ่าน : 1283)
กิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน : 673)
กิจกรรมกีฬาสี วิเชียรชมเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน : 2362)
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ (อ่าน : 2062)
กิจกรรมซื้อได้ ขายเป็น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน : 4271)
กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ๒๒ -๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ (อ่าน : 4210)
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ (อ่าน : 1017)
เปิดตัวโครงการ "เดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน" Street Wise Project launch Ceremany (อ่าน : 4497) 
ติดต่อโรงเรียน Tel. 074-311551 E-mail : wccschool.sk@gmail.com
   จำนวนผู้เข้าชม  
: 567967 ครั้ง