โรงเรียนวิเชียรชม
 
 
สารจากผู้อำนวยการ


รายงานการไปอเมริกา วันที่ 9 (อ่าน : 1718)
รายงานการไปอเมริกา วันที่ 8 (อ่าน : 1364)
รายงานการไปอเมริกา วันที่ 7 (อ่าน : 25798)
รายงานการไปอเมริกาวันที่ 6 (อ่าน : 1365)
รายงานการไปอเมริกาวันที่ 5 (อ่าน : 26156)
รายงานการไปอเมริกา วันที่ 4 (อ่าน : 1318)
รายงานการไปอเมริกา วันที่ 3 (อ่าน : 1308)
รายงานการไปอเมริกาวันที่ืื 2 (อ่าน : 1768)
ปิดเรียนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 (อ่าน : 3818)
การสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน : 3150)
ร่วมพูดคุยกับ ผอ ทาง facebook (อ่าน : 4519)
พี่ช่วยน้อง 2555 ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก (อ่าน : 11451)
สวัสดีปีใหม่ 2555 วิเชียรชม ครบ 90 ปี (อ่าน : 2174)
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2555 (อ่าน : 3922)
การนำเสนอเรื่องราวดีดีของโรงเรียน (อ่าน : 11621) 
ติดต่อโรงเรียน Tel. 074-311551 E-mail : wccschool.sk@gmail.com
   จำนวนผู้เข้าชม  
: 567961 ครั้ง