โรงเรียนวิเชียรชม
 
 
สารจากผู้อำนวยการ


รายงานการไปอเมริกา วันที่ 9 (อ่าน : 3087)
รายงานการไปอเมริกา วันที่ 8 (อ่าน : 4616)
รายงานการไปอเมริกา วันที่ 7 (อ่าน : 26041)
รายงานการไปอเมริกาวันที่ 6 (อ่าน : 4965)
รายงานการไปอเมริกาวันที่ 5 (อ่าน : 30722)
รายงานการไปอเมริกา วันที่ 4 (อ่าน : 1481)
รายงานการไปอเมริกา วันที่ 3 (อ่าน : 2216)
รายงานการไปอเมริกาวันที่ืื 2 (อ่าน : 2406)
ปิดเรียนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 (อ่าน : 4774)
การสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน : 4124)
ร่วมพูดคุยกับ ผอ ทาง facebook (อ่าน : 4894)
พี่ช่วยน้อง 2555 ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก (อ่าน : 12380)
สวัสดีปีใหม่ 2555 วิเชียรชม ครบ 90 ปี (อ่าน : 4285)
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2555 (อ่าน : 4919)
การนำเสนอเรื่องราวดีดีของโรงเรียน (อ่าน : 12334) 
ติดต่อโรงเรียน Tel. 074-311551 E-mail : wccschool.sk@gmail.com
   จำนวนผู้เข้าชม  
: 637733 ครั้ง