บรรยากาศการต้อนรับ ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวิเชียรชมให้การต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ สู่รั้ววิเชียรชม

 

Date: 
Monday, 12 November, 2018 - 14:45