อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่

 

      ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๑๕๖๑ โรงเรียนวิเชียรชม นำโดย ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ว๒๑/๒๕๖๐ โดยมีข้าราชการครูโรงเรียนวิเชียรชมเข้าร่วมเป็นจำนวน ๘๕ คน และข้าราชการครูในเครือข่าย (โรงเรียนอนุบาลสงขลา) จำนวน ๒ คน ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี โรงเรียนวิเชียรชม

 

Date: 
Sunday, 18 November, 2018 - 12:30