ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การรับนักเรียน (English Program or Mini English Program ) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program ) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Date: 
Monday, 3 December, 2018 - 15:00