โรงเรียนวิเชียรชมรับรางวัล OBECQA ประจำปี 2561

โรงเรียนวิเชียรชม นำโดย ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ พร้อมตัวแทนครูและนักเรียนเข้ารับรางวัล OBECQA และร่วมงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

 

Date: 
Thursday, 20 December, 2018 - 11:00