กิจกรรมงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวิเชียรชม โดย ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม ได้ร่วมกันจัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ให้กับคุณครูและบุคลากร ในโรงเรียน โดยในงานมีการแจกของขวัญ และการแสดงของคุณครูกลุ่มชั้นต่าง ๆ        การประกวดหนุ่มหล่อ สาวสวย ประจำโรงเรียนวิเชียรชม วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์ให้ักับบุคลากร ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

Date: 
Thursday, 3 January, 2019 - 10:30