งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวิเชียรชม โดยการนำของ ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาค โดยภาคใต้จัดที่จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562

 

 

Date: 
Monday, 7 January, 2019 - 15:30