ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ชั้นประถมศืกษาปีที่๔) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Date: 
Wednesday, 20 February, 2019 - 10:45