"สหกรณ์ร้านค้า มอบความสุข คืนกำไรสู่สมาชิก ประจำปีการศึกษา 2561 "

ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม เป็นประธานในการดำเนินการจัดกิจกรรม  "สหกรณ์ร้านค้า มอบความสุข คืนกำไรสู่สมาชิก ประจำปีการศึกษา 2561 "  

และได้รับมอบเงินจากการจัดสรรกำไรตามมติคณะกรรมการสหกรณ์ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา

พร้อมทั้งได้มอบเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เป็นสมาชิก จำนวน 42 ทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: 
Friday, 22 February, 2019 - 11:45