ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนตามโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Date: 
Friday, 1 March, 2019 - 23:15