โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ..วันพระไปวัด

     วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ , ๔/๒ ไปปฏิบัติศาสนกิจเนื่องในวันพระ ณ วัดแหลมทราย และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓ ,๔/๗ ไปร่วมกิจกรรมณ วัดไทรงาม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Date: 
Wednesday, 6 June, 2018 (All day)