รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง คนครัว

 

    ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง คนครัว

 

เอกสารประกอบ: 
Date: 
Thursday, 21 June, 2018 (All day) to Wednesday, 27 June, 2018 (All day)